MENU
Aula_close Layer 1

Princip for mobil og medier

Formål:

Vi ønsker, at mobiltelefoner og andre medier skal være en
integreret del af skolens hverdag, som også kan være med til at
skabe motivation hos eleverne.
Mobiltelefoner og andre medier skal gerne bidrage positivt til
elevernes faglige, personlige og sociale trivsel og udvikling.
Vi ønsker at tydeliggøre det etiske aspekt for at mindske
mobningen på de forskellige sociale medier.

Handleplan:

Skolens ansatte sætter rammen for, hvornår og hvordan
mobiltelefoner og andre maskiner kan bruges, så de ikke bliver
en hindring for fordybelse og læring. Rammerne kan med fordel
gennemgås på forældremøderne, så forældrene kan støtte op
omkring princippet.
For at imødegå mobbeproblematikken tages det etiske aspekt
op bl.a. på skolens webetikdage. Vi tror på, at forebyggelse er
bedre end efterbehandling.
Elevrådet kan inddrages, hvis det skønnes nødvendigt.

Tilsyn:

Skolens medarbejdere og ledelse fører det daglige tilsyn med
dette princip. Eleverne, elevrådet, forældre og skolebestyrelse
kan alle henvende sig til skolens medarbejdere og ledelse, hvis
de oplever, at princippet ikke overholdes.
 

Evaluering:

Dette princip evalueres en gang årligt i skolebestyrelsen.
Godkendt i skolebestyrelsen d. 25. oktober 2018

Dokumenter
Mobiltelefoner og medier.pdf Shape Created with Sketch.