Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip for mobil og medier

Formål:

Vi ønsker, at mobiltelefoner og andre medier skal være en integreret del af skolens hverdag, som også kan være med til at skabe motivation hos eleverne. 
Mobiltelefoner og andre medier skal gerne bidrage positivt til elevernes faglige, personlige og sociale trivsel og udvikling. 
Vi ønsker at tydeliggøre det etiske aspekt for at mindske mobningen på de forskellige sociale medier. 
 

Handleplan:

Skolens ansatte sætter rammen for, hvornår og hvordan mobiltelefoner, smart watches og andre maskiner kan bruges, så de ikke bliver en hindring for fordybelse og læring. Rammerne kan med fordel gennemgås på forældremøderne, så forældrene kan støtte op omkring princippet. 
For at imødegå mobbeproblematikken tages det etiske aspekt op bl.a. på skolens webetikdage. Vi tror på, at forebyggelse er bedre end efterbehandling. 
Elevrådet kan inddrages, hvis det skønnes nødvendigt. 

Tilsyn:

Skolens medarbejdere og ledelse fører det daglige tilsyn med dette princip. Eleverne, elevrådet, forældre og skolebestyrelse kan alle henvende sig til skolens medarbejdere og ledelse, hvis de oplever, at princippet ikke overholdes. 

Evaluering:

Dette princip evalueres en gang årligt i skolebestyrelsen. 
Godkendt i skolebestyrelsen d. 15. september 2020

Dokumenter

Mobiltelefoner og medier_0.pdf

Shape Created with Sketch.