Strategi for Løgstør Skole

Strategier for Løgstør Skole

  • Kommunikationsstrategi
  • Handleplan til strategi
  • Løgstør Skoles strategi 2019
  • Bevægelsesstrategi - under udarbejdelse

Nyhedsbrev

Her finder du skolens nyhedsbrev

SkoleIntra

Tryk på linket  du for at komme videre til SkoleIntra

https://logstorskole.skoleporten.dk/sp