Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip for forældrebetaling ved deltagelse i lejrskole, ekskursioner og skolerejser

Princip for forældrebetaling ved deltagelse i lejrskole, ekskursioner og skolerejser

Formål:

På Løgstør Skole arbejder vi for et stærkt og godt fællesskab. Som led i dette arbejde vil vi gerne give eleverne mulighed for at deltage i lejrskole, udflugter og/eller skolerejser. Dette
princip sætter rammen for, hvilke udgifter henholdsvis skolen og forældrene afholder.

Mål:

På Løgstør skole ønsker vi, at det er synligt, hvilke udgifter skolen afholder og hvilke udgifter vi må lægge ud til forældrene. Vi ønsker som udgangspunkt, at alle elever får tilbud om at deltage i følgende;


1. årgang deltager i en skolerejse á 2 dages varighed
6. årgang deltager i en lejrskole á 5 dages varighed.

Mindst en ekskursion i hvert skoleår á 1 dags varighed.

Det følger af folkeskolelovens § 50, stk. 6, at kommunen skal betale alle de udgifter, hvis afholdelse er en forudsætning for gennemførelsen af ekskursionen. Hvis formålet med ekskursioner fx kræver, at eleverne skal transporteres med bus eller tog til en bestemt lokalitet, eller at der skal betales entré
til et museum, hvor et besøg er et led i ekskursionens formål, er det derfor kommunen, der skal afholde disse udgifter. Det vil i praksis sige, at det er den enkelte skole, der betaler af de
midler, der på skolens budget er afsat til dette.

Det følger af folkeskolelovens § 40, stk. 4, at

kommunalbestyrelsen kan kræve, at den enkelte elevs forældre selv sørger for elevens forplejning på ekskursioner. Dette beløb betegner sig ift. Den besparelse der typisk er ved daglig
forplejning i hjemmet. Beløbet betegner sig til 75 kr. (2016) i døgnet.
 

Det vil sige; at skolen afsætter midler til afholdelse afudgifterne til lærernes løn og forplejning ved ekskursion og  lejrskole samt betaler for transport og entré for elever og lærere. Skolen/kommunalbestyrelsen giver tilskud pr. elev til dækning af elevens udgift til lejrskole.
Det vil sige; at forældrene kan indsamle penge fx gennem en »klassekasse« til at dække de udgifter, som kommunalbestyrelsen/skolen ikke er forpligtet til at afholde, fx en is eller sodavand mv. og til dækning af elevens forplejning ved ekskursion og lejrskole. Skolen skal arbejde for at arrangere skolerejser hvor; Den økonomiske udgift afgrænses af klassens trivselsråd. Der anbefales et maksimalt beløb som alle klassens forældre kan honorere. Klassens lærere kommer med et udspil.

Handleplan:

Skolen skal så hurtigt som muligt, evt. ved årets budgetlægning meddele, hvorvidt der er afsat midler til dækning af skolens udgifter til kommende års lejrskoler, skolerejser og ekskursioner.
Klassernes trivselsråd skal arbejde for eks. gennem en klassekasse at indsamle tilstrækkelig midler til at kunne afholde forældrenes udgifter til forplejning af eleverne ved ekskursion, skolerejser og lejrskole.

Tilsyn:

Skolebestyrelsen fører efter behov og mindst en gang om året tilsyn med om skolen og forældrene efterlever princippet.

Evaluering:

Princippet og de medfølgende handleplaner evalueres ifm. tilsynet.

Godkendt i skolebestyrelsen d. 8. december 2020

 

Dokumenter

Forældrebetaling -lejrskole og rejse.pdf

Shape Created with Sketch.