MENU
Aula_close Layer 1

Princip for forældrebetaling ved deltagelse i lejrskole, ekskursioner og skolerejser

Formål:

På Løgstør Skole arbejder vi for et stærkt og godt fællesskab.
Som led i dette arbejde vil vi gerne give eleverne mulighed for
at deltage i lejrskole, udflugter og/eller skolerejser. Dette
princip sætter rammen for, hvilke udgifter henholdsvis skolen
og forældrene afholder.
 

Mål:

På Løgstør skole ønsker vi, at det er synligt, hvilke udgifter
skolen afholder, og hvilke udgifter vi må lægge ud til
forældrene. Vi ønsker som udgangspunkt, at alle elever får
tilbud om at deltage i følgende;
1. og 8. årgang deltager i en skolerejse á 2-5 dages varighed
6. årgang deltager i en lejrskole á 5 dages varighed.
Mindst en ekskursion i hvert skoleår á 1 dags varighed.
Det følger af folkeskolelovens § 50, stk. 6, at kommunen skal
betale alle de udgifter, hvis afholdelse er en forudsætning for
gennemførelsen af ekskursionen. Hvis formålet med
ekskursioner fx kræver, at eleverne skal transporteres med bus
eller tog til en bestemt lokalitet, eller at der skal betales entré
til et museum, hvor et besøg er et led i ekskursionens formål,
er det derfor kommunen, der skal afholde disse udgifter. Det vil
i praksis sige, at det er den enkelte skole, der betaler af de
midler, der på skolens budget er afsat til dette.
Det følger af folkeskolelovens § 40, stk. 4, at
kommunalbestyrelsen kan kræve, at den enkelte elevs forældre
selv sørger for elevens forplejning på ekskursioner. Dette beløb
betegner sig ift. Den besparelse der typisk er ved daglig
forplejning i hjemmet. Beløbet betegner sig til 75 kr. (2016) i
døgnet.
Det vil sige, at skolen afsætter midler til afholdelse af
udgifterne til lærernes løn og forplejning ved ekskursion og
lejrskole samt betaler for transport og entré for elever og
lærere. Skolen/kommunalbestyrelsen giver tilskud pr. elev til
dækning af elevens udgift til lejrskole.
Det vil sige; at forældrene kan indsamle penge fx gennem en
»klassekasse« til at dække de udgifter, som
kommunalbestyrelsen/skolen ikke er forpligtet til at afholde, fx
en is eller sodavand mv. og til dækning af elevens forplejning
ved ekskursion og lejrskole.
Skolen skal arbejde for at arrangere skolerejser, hvor
den økonomiske udgift afgrænses af klassens trivselsråd. Der
anbefales et maksimalt beløb, som alle klassens forældre kan
honorere. Klassens lærere kommer med et udspil.

Handleplan:

Skolen skal så hurtigt som muligt, evt. ved årets budgetlægning
meddele, hvorvidt der er afsat midler til dækning af skolens
udgifter til kommende års lejrskoler, skolerejser og
ekskursioner.
Klassernes trivselsråd skal arbejde for eks. gennem en
klassekasse at indsamle tilstrækkelige midler til at kunne afholde
forældrenes udgifter til forplejning af eleverne ved ekskursion,
skolerejser og lejrskole.

 

Tilsyn:

Skolebestyrelsen fører efter behov og mindst en gang om året
tilsyn med om skolen og forældrene efterlever princippet.
 

Evaluering:

Princippet og de medfølgende handleplaner evalueres ifm.
tilsynet.


Godkendt i skolebestyrelsen d. 25. oktober 2018