Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip mod rygning på skolens område

Formål:

Det er indskrevet i folkeskoleloven, at det pr. 1. august er
forbudt at ryge i skoletiden. Dette forbud gælder alle, der har
deres gang på matriklen, både morgen middag og aften.
Skolebestyrelsen har besluttet at snus og e-cigaretter er
sidestillet med rygning og ikke accepteres.
Skolen vil gennem den daglige undervisning og gennem
dialogen med forældrene altid forsøge at forebygge rygning og
snus gennem oplysning om konsekvenserne.

Handleplan:

Hvis vi oplever, at en elev overtræder ovenstående forbud, så
vil eleven blive sendt til kontoret, hvor skolens ledelse straks
tager en alvorlig samtale med den pågældende elev.
Efterfølgende orienteres elevens forældre om overtrædelsen, og
hvilke fremtidige konsekvenser det kan udløse.
Hvis forseelsen gentager sig, vil skolens ledelse overveje, hvilke
sanktioner det måtte medføre for den enkelte elev, lige fra et
møde med den pågældende elev og dennes forældre til
hjemsendelse i et antal dage.

Tilsyn:

SSkolebestyrelsen orienteres løbende, hvis princippet har været
anvendt.

Evaluering:

Princippet evalueres løbende, hvis princippet har været i
anvendelse.


Godkendt i skolebestyrelsen d. 15. september 2020.