Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip for inklusion

Formål:

Skolens arbejde med inklusion skal sikre, at flest mulige børn kan være fysisk til stede, deltage, trives og udvikler sig fagligt, hvorved inklusion forstås i et bredt perspektiv, der favner bådefagligt, socialt og personligt.

Deltagelse i læringsfællesskabet vil sige, at eleven befinder sig sammen med og deltager aktivt i samme undervisning og fællesskab som sine klassekammerater, og at eleven derudover har optimalt udbytte af og udvikler positive selvbilleder på baggrund af deltagelse i læringsfællesskabet. Der arbejdes med fysisk, social og psykisk inklusion og især den oplevede inklusion er vigtig (psykisk inklusion).

Inklusion betragtes bredt, hvorfor et behov for inklusion kan have mange årsager og ikke nødvendigvis kan kobles direkte sammen med elever med særlige behov.

Mål:

  • Alle elever har mulighed for at deltage aktivt i undervisningen.
  • Alle elever trives og føler sig som en vigtig del af fællesskabet.
  • Alle elever, uanset forudsætninger, udfordres fagligt og bliver så dygtige som de kan.

 

Handleplan:

I arbejdet med inklusion tænkes i fire indsatsområder:

  • Samarbejde med forældre
  • Den forebyggende inklusionsindsats
  • Brugen af interne ressourcer
  • Brugen af eksterne ressourcer

 

De udlagte inklusionsmidler indgår som en del af de interne ressourcer og det bestræbes, at midlerne anvendes med udgangspunkt i direkte elevrettede aktiviteter, der understøtter elevernes inklusion og understøtter de tre langsigtede mål for inklusion i handleplanen for skolens strategi.

Samtidig skal midlerne anvendes fleksibelt og målrettet til de elever og klasser, der er i største vanskeligheder.

Tilsyn:

Skolebestyrelsen fører tilsyn efter behov, dog mindst en gang om året, om princippet bliver efterlevet.

Evaluering:

Princippet evalueres i forbindelse med den årlige afrapportering af anvendelsen af inklusionsmidlerne i marts måned og de årlige trivselsmålinger.

Godkendt i skolebestyrelsen d. 8. december 2020.

Dokumenter

Inklusion.pdf

Shape Created with Sketch.