Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip for forældresamarbejde og trivsel

Princip for forældresamarbejde og trivsel

Formål:

På Løgstør Skole arbejder vi med at skabe et stærkt og godt fællesskab til gavn for alle skolens elever. Et godt og trygt socialt liv i klassen er vigtigt at lære. Samarbejdet med de enkelte hjem, samarbejdet hjemmene imellem, herunder dannelse af et trivselsråd i hver klasse er bærende for dette arbejde.


Forældresamarbejdet

skal sikre at skole og forældre i fællesskab tager ansvar for det enkelte barns faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling. I dette samarbejde er det vigtigt at skolen melder ud, hvad forældrene skal bidrage med og på hvilke måder, det skal ske på.


Dannelse af et trivselsråd

i hver klasse har til formål at øge dialogen mellem forældre og lærere i den enkelte klasse og styrke klassens trivsel, fællesskab og samarbejde. Trivselsrådet er med til at fremme fællesskabet i klassens forældregruppe og styrke dialogen mellem skolens klasser, skolebestyrelsen og skolens ledelse.

Trivselsrådets opgaver er bl.a.:

 • at planlægge og afholde sociale arrangementer for årgangen/klassen samt at medinddrage eleverne i disse arrangementer
 • at blive involveret i planlægningen og afholdelsen af forældremødet
 • at sørge for at vigtige emner/problemstillinger tages op
 • at formidle emner til diskussion i skolebestyrelsen
 • at tage emner op fra skolebestyrelsen til diskussion i klassens trivselsråd
 • at tage imod nye elever og forældre i klassen
 • at formidle erfaringer videre til nye medlemmer i rådet.

Mål:

På Løgstør Skole lykkes vi med et godt forældresamarbejde, når vi har en god kontakt til hvert hjem, herunder at der en tæt og respektfuld dialog skolen og hjemmene imellem, og at hjemmene bakker op omkring de arrangementer, der sker på skolen og i klasserne.

Vi lykkes med trivselsrådene, når der er et sådan i hver klasse, og at disse i hvert skoleår bidrager med sociale arrangementer i klasserne og meget gerne også på tværs af klasserne samt at rådene har en tæt dialog med skolebestyrelsen.

Handleplan:

 • Skolen tydeliggør i strategien, hvilke forventninger de har til forældresamarbejdet, så forældrene ved på hvilken måde de kan bidrage.
 • På første forældremøde hvert år skal der dannes et trivselsråd i hver klasse. Lærerne i klasserne melder retur til kontoret, hvem der sidder i trivselsrådet, så det kan blive tastet ind.
 • Skolebestyrelsens forældrevalgte deltager i klassernes første forældremøde, hvor de fortæller, hvad der arbejdes med i skolebestyrelsen, samt hvad der forventes af et trivselsråd.
 • Der afholdes et årligt dialogmøde i mellem trivselsråd og skolebestyrelsen.

 

Tilsyn:

Skolebestyrelsen fører tilsyn efter behov, dog mindst en gang om året, om dette princip bliver efterlivet.

Evaluering:

Princippet og de medfølgende handleplaner evalueres ifm. tilsynet.

Godkendt i skolebestyrelsen den 08. november 2021.

Dokumenter

Forældresamarbejde og trivsel_1.pdf

Shape Created with Sketch.