Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Princip for antimobning på Løgstør Skole

Princip for antimobning på Løgstør Skole

Formål:

Børn er i alle sammenhænge den svage part, og derfor skal de voksne beskytte dem mest muligt og give dem trygge rammer såvel derhjemme som på skolen. Når barnet er i utrygge rammer, kan det få betydning for deres selvværd og de hæmmes i deres udvikling.

Vi accepterer ikke mobning på Løgstør Skole!

Hvad er mobning?

Mobning er et socialt fænomen, som in- og ekskluderer børn gennem ekstreme udelukkelses processer. Mobning opstår i en gruppe, når ekskluderende processer tager overhånd og tingene glider af sporet. Mobbeprocesser markerer et fællesskab, hvor nogle anerkendes som værdige sociale mennesker, mens andre berøves denne anerkendelse og i stedet udstødes som uværdige medlemmer af fællesskabet.

Mobbesyn:  Forståelse 
•    Det handler om gruppedynamik 
•    Det handler ikke om onde børn, men om dårlige mønstre
•    Alle elever og grupper kan være en del af et mobbemønster  
•    Kontekst/relation/kultur 
•    Kompleks 
•    Uhensigtsmæssige mønstre i gruppen
•    Undersøgende tilgang

  
Mål: Hvordan forebygges mobning?

Teamet omkring årgangen/klassen:
o    Gennemlæser skolens princip for antimobning.
o    Taler klart og tydelig mod mobning overfor eleverne.
o    Informerer forældre om skolens princip for antimobning.
o    Orienterer forældrene om, hvem de henvender sig til, hvis de har mistanke om mobning.
o    Taler om mobning, trivsel og skole/hjem-samarbejdet.
o    Involverer skolens ledelse, hvis tiltagene ikke virker efter hensigten.
o    Modarbejder enhver form for marginalisering af den enkelte.
o    Inddrager web-etik- og trivselsdagene i forhold til forebyggelse.
o    Særligt fokus i frikvartererne.

Klassen:
o    Det er alles ansvar, at alle trives i gruppen/klassen.
o    Laver klasseregler mod mobning/for god trivsel.
o    Deltager i fællesaktiviteter, har en positiv dialog om at være en god kammerat.
o    Klassen taler om moralske og etiske spørgsmål om mobning.
o    Kan arbejde med film, tekster og rollespil mv., der belyser emnet.


Elevrådet:
o    Skal kende skolens princip for antimobning.
o    Opmærksom på, om der foregår mobning – kontakt til skolens voksne.
o    Varetager klassens, afdelingens og skolens fælles bedste.

Forældrene/trivselsrådene:
o    Henvender sig til lærerne/skolen, hvis der er mistanke om mobning.
o    Skal bakke op om tiltag, der støtter fællesskabet og trivslen.
o    Trivselsrådene arbejder for øget dialog mellem forældre.

Skolebestyrelsen og ledelsen:
o    Formidler om skolens princip for antimobning til skolens forældre.
o    Fortæller om vigtigheden af samarbejdet mellem skole og hjem, også når det drejer sig om mobning.
o    Tiltag mod mobning.
o    Overordnet ansvar for at mobning stoppes.

Handlingsplan:

Grundlæggende handler vi og forholder os til undervisningsmiljølovgivningen § 1 c.
o    Teamet omkring klassen behandler sagen gennem dialog med de involverede.
o    Forældrene orienteres, samt anmoder forældrene om at kontakte hinanden med henblik på, at alle elever kan føle tryghed.
o    Skolen kan evt. formidle mægling.
o    Teamet kan indkalde de implicerede elever og deres forældre til et møde.
o    Hvis teamet erfarer, at der ikke kan opnås en tilfredsstillende tryghed/trivsel, inddrages skolens ledelse.
o    Teamet udarbejder sammen med ledelsen en handlingsplan.
o    Skolens trivselsmedarbejdere og SSP kan evt. inddrages.

Tilsyn/evaluering: 

Hvert skoleår gennemføres en trivselsundersøgelse blandt alle skolens elever. Trivselsundersøgelsens resultater formidles til elever, forældre og skolebestyrelse.


Princippet er udarbejdet i samarbejde med elevrådet.


Godkendt i skolebestyrelsen d. 07. februar 2022
 

Dokumenter

Antimobbeprincip_1.pdf

Shape Created with Sketch.