MENU
Aula_close Layer 1

Princip for antimobning på Løgstør Skole

Formål:

Børn er i alle sammenhænge den svage part, og derfor skal de voksne beskytte dem
mest muligt og give dem trygge rammer såvel derhjemme som på skolen. Når
mennesker er angste, bliver deres selvværd truet, de hæmmes i deres udvikling.
Vi accepterer ikke mobning på Løgstør Skole!

Hvad er mobning?

Mobning er, når en eller flere elever regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne
gange på grov vis – udsætter en eller flere elever for krænkende handlinger, som
vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger
bliver dog først til mobning, når de elever de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare
sig effektivt imod dem.

Mål: hvordan forebygges mobning
Lærerteamet:

 • Gennemlæser skolens princip for antimobning.
 • Taler klart og tydelig mod mobning overfor eleverne.
 • Informerer forældre om skolens princip for antimobning.
 • Orienterer forældrene om, hvem de henvender sig til, hvis de har mistanke om
 • mobning.
 • Taler om mobning, trivsel og skole/hjem-samarbejdet.
 • Involverer skolens ledelse, hvis tiltagene ikke virker efter hensigten.
 • Modarbejder enhver form for marginalisering af den enkelte.
 • Inddrager web-etik- og trivselsdagene i forhold til forebyggelse.
 • Særligt fokus i frikvartererne.

 

Klassen:

 • Det er alles ansvar, at alle trives i gruppen/klassen.
 • Laver klasseregler mod mobning/for god trivsel.
 • Deltager i fællesaktiviteter, har en positiv dialog om at være en god kammerat.
 • Klassen taler om moralske og etiske spørgsmål om mobning.
 • Kan arbejde med film, tekster og rollespil mv., der belyser emnet.

 

Elevrådet:

 • Skal kende skolens princip for antimobning.
 • Opmærksom på, om der foregår mobning – kontakt til skolens voksne.
 • Varetager klassens, afdelingens og skolens fælles bedste.

 

Forældrene/trivselsrådene:

 • Henvender sig til lærerne/skolen, hvis der er mistanke om mobning.
 • Skal bakke op om tiltag, der støtter fællesskabet og trivslen.
 • Trivselsrådene arbejder for øget dialog mellem forældre.

 

Skolebestyrelsen og ledelsen:

 • Formidler om skolens princip for antimobning til skolens
 • forældre.
 • Fortæller om vigtigheden af samarbejdet mellem skole og
 • hjem, også når det drejer sig om mobning.
 • Tiltag mod mobning.
 • Overordnet ansvar for at mobning stoppes.

Handlingsplan:

 • Teamet omkring klassen behandler sagen gennem dialog med de involverede.
 • Forældrene orienteres, samt anmoder forældrene om at kontakte hinanden med henblik på, at alle elever kan føle tryghed.
 • Skolen kan evt. formidle mægling.
 • Teamet kan indkalde de implicerede elever og deres forældre til et møde.
 • Hvis teamet erfarer, at der ikke kan opnås en tilfredsstillende tryghed/trivsel, inddrages skolens ledelse.
 • Teamet udarbejder sammen med ledelsen en handlingsplan.
 • Skolens trivselsmedarbejdere og SSP kan evt. inddrages.

Tilsyn/evaluering:


Hvert skoleår gennemføres en trivselsundersøgelse blandt alle skolens elever.
Trivselsundersøgelsens resultater formidles til elever, forældre og skolebestyrelse.

Princippet er udarbejdet i samarbejde med elevrådet.

Godkendt i skolebestyrelsen d. 9. august 2017.

Dokumenter
Antimobbeprincip.pdf Shape Created with Sketch.